Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Newsletter
Jak rodzice niszczą własne dzieci - Wi-Fi

Dlaczego warto używać orgonitów?

Poniższa publikacja wyjaśni Wam zagrożenia z jakimi borykają sie nasze dzieci i my.
Polecam

Jak rodzice niszczą własne dzieci - Wi-Fi

Już dawno temu, czyli od czasu, kiedy kierowanie aparatem państwowym przejęli naczelnicy korporacji bankowych, nie mających związku z miejscową ludnością, instytucje zwane państwowymi przestały pełnić swoją rolę, czyli ochronę ludności, do której de facto zostały powołane. Przypomnę, uchwalone w Polsce prawo bankowe mówi, że sądy muszą każdą sprawę zgłoszoną przez bank rozpatrzeć w przeciągu 3 dni, a jak złoży normalny obywatel sprawę przeciwko bankowi, to na wokandę sprawa ta wejdzie po uważaniu, czyli za parę miesięcy, lat. Typowym przykładem jest trzymanie w areszcie człowieka przez trzynaście lat -Marian Wegera, kiedy wyrok za jego rzekome przestępstwo wynosi maksymalnie 3-4 lata.

I jak donosiła prasa, żaden przedstawiciel „wymiaru sprawiedliwości” zamieszany w tą sprawę, nie stracił posady, ani nie otrzymał zakazu pracy. Góra przykryła wszystko. A tacy spolegliwi pracownicy są potrzebni w każdym ustroju.

Już w 1995 roku, w wydanym przez nas podręczniku pt.: „Zarys ekotoksykologii” [J. Namiesnik, J. Jaśkowski, Gdańsk 1995] przedstawiliśmy problemy zdrowotne, wynikające z używania telefonów komórkowych i związanego z tym wzrostu zanieczyszczeń elektromagnetycznych w środowisku. Przypomnę, że pierwsze telefony komórkowe, które pojawiły się w Polsce, miały moc nadawczą przekroczoną o 100 razy, w stosunku do wówczas obowiązujących norm. Jak Szanowni Czytelnicy wiecie, żadna rządowa z nazwy instytucja, nie informowała o tym fakcie, wręcz ukazywała się cała masa artykułów dezinformacyjnych. O ile się nie mylę, to brylowali w tej dezinformacji „naukowcy” z miasta Łodzi.

W Polsce można było pisać prace tylko i wyłącznie i tzw. efekcie termicznym, czyli mówiąc prościej o podgrzewaniu komórek. Wszelkie inne badania dotyczące choćby zmiany ładunku powierzchniowego błon komórkowych pod wpływem promieniowania niejonizującego, były zakazane. Żadne czasopismo nie chciało przyjmować takich prac do druku. Można było tylko i wyłącznie wygłaszać referaty na ten temat na konferencjach. Prowadzone przez nas eksperymenty oddziaływania aerojonów na organizmy żywe, na przykład w białaczce mysiej L 1210, czy MM-B-16, czy gojenie się ran, udowadniały jednoznacznie przyspieszanie reakcji biochemicznych pod wpływem jonów ujemnych i hamowanie tych reakcji pod wpływem jonów dodatnich. To były eksperyment z lat 80. ubiegłego wieku! Pomiary pól elektromagnetycznych przeprowadzonych w mieszkaniach prywatnych w pobliżu transformatorów wykazały pełną korelacje pomiędzy wielkością natężenia pola, a nowotworami, szczególnie u dzieci. Czym większe pole, tym częściej występowały nowotwory u małych dzieci.

Jakież było moje zdziwienie, kiedy znalazłem artykuł J. Fetzera z 9 stycznia 2016 roku, który przeprowadzając wywiad z Barrie Trower ujawnił, że taki zakaz publikacji wyników eksperymentów z polem elektromagnetycznym był prowadzony na całym świecie, zarówno bowiem w USA, jak i Anglii rządy zakazały publikacji o skutkach oddziaływania elektromagnetycznego innego, aniżeli termiczne. Poniższy rysunek pokazuje korelację pomiędzy źródłami promieniowania, a częstotliwościami.

Tak więc sprawa blokowania prowadzenia eksperymentów, udowadniających szkodliwość promieniowania niejonizującego, częstotliwości od sieciowej do komórkowej, była globalna. Obowiązywała zarówno w krajach Demoluda, jak i Anglii, Kanadzie, Australii i USA. Czyli o żadnej Zimnej ani Cieplej wojnie tak na prawdę mowy być nie mogło. Wszyscy musieli robić to, co góra nakazała. W Gdańsku po prostu na te tematy zabrakło dofinansowania.

A sprawa jest bardziej aniżeli poważna. Jak uczy doświadczenie, telefony komórkowe stały się jedną z głównych zabawek kobiet. Podobnie większość sprzętu gospodarstwa domowego, kuchenki mikrofalowe, bezprzewodowe płyty grzejne, urządzenia wi-fi instalowane w domach, w jednoznacznie negatywny sposób wpływają szczególnie na zdrowie kobiet. Niestety, jest to związane z tzw. nowobogaceniem się. Już prof. F. Koneczny zauważył, że bogactwo nie może iść przed rozumem. Nagły skok zarobkowy kobiet uwidacznia się właśnie w zakupach. Powstał nawet termin shopping, jako stan umysłowy - szał zakupów. W MAD V z 2005 roku jest już uznany za chorobę psychiczną. Do tego jeszcze dojdę.

Otóż Panie mają, od urodzenia, jakieś 400 000 pęcherzyków, z których powstaje około 400 jaj. Od urodzenia znajdują się one w formie niedojrzałej w podbrzuszu. Niestety, urządzenia elektryczne najczęściej znajdują się na tej samej wysokości. Oddziaływanie i uszkodzenia się sumują, co udowodniły liczne prace eksperymentalne. Zarodek narażony jest najbardziej w okresie pierwszych 4-6 tygodni ciąży. W tym okresie zdecydowana większość kobiet jeszcze nie wie, że jest w ciąży i nie podejmuje żadnych środków ostrożności. Po urodzeniu dziecka jeszcze się nasila to „elektryzowanie” mieszkania. Kupuje się wi-fi zamiast kablowych połączeń. Wstawia się drugi, lub trzeci telewizor do sypialni - bo nas stać. Dziecku od razu, jak tylko umie siadać, kupuje się gry komputerowe, lub jak jest starsze, komputery. A dziecko siedzi i patrzy w migający ekran. Przecież mamuśka nie daje mu brzytwy, tylko zabawkę. Problem polega na prostych prawach fizycznych. Mózg dziecka ma większą zawartość wody i miękkie kości. Osłabianie energii promieniowania elektromagnetycznego jest zatem znacznie mniejsze, aniżeli u dorosłego osobnika. Innymi słowy, już znacznie niższe dawki powodują uszkodzenia. Badania udowodniły, że kobiety narażone na działanie wi-fi w okresie pierwszych tygodni ciąży miały aż o 47.7 % większą stopę poronień, aniżeli kobiety nienarażone. Poziom ekspozycji był znacznie mniejszy, aniżeli 5 mikrowat na centymetr kwadratowy, a więc ten, na który są narażone dzieci w szkołach. Jeszcze bardziej są narażone dzieci w szkołach prywatnych, ponieważ dyrekcje tych szkół lubią się popisywać nowościami, a nie wiedzą. Ich klienci na wiedzy także się nie znają, ale co oczy widzą, to widzą.

Na czym polega problem kumulacji uszkodzeń? Otóż mitochondrialne DNA jest 10 razy bardziej wrażliwe na uszkodzenia, aniżeli DNA jądrowe. W czasie zapłodnienia mitochondrialne DNA przekazywane jest od matek. Czyli skutki są przesyłane z pokolenia na pokolenie. Konsekwencją takiego stanu rzeczy są właśnie między innymi poronienia. Każda „kochająca inaczej” matka kupuje swojemu dziecku te wszelkie nowinki. Widzimy to już w szkole podstawowej, gdzie każdy prawie maluch ma komórkę i dzwoni bez przerwy. A jeszcze 20 lat temu żadne dziecko nie miało komórki i świat się nie walił. Obecnie nawet jak rodzina cienko przędzie, to dziecko komórkę musi mieć.

Podobnie było zresztą na początku lat 90. z tymi okularami ze specjalnymi filtrami, reklamowanymi przez troli telewizyjnych, szczególnie dla dzieci, jako rzekoma ochrona przed dziurą ozonową, której de facto nie było. Normalne okulary kosztowały 10 złotych, a te z filtrem 120. Ale nawet najbiedniejsze dzieci, nie mające śniadań do szkoły, miały okulary. Hasło tych kobiet brzmiało: ”Moje dziecko nie jest gorsze, ma takie same okulary jak inni”. A obiad da szkoła.

Problem wi-fi jest bardzo poważny. Według WHO na świcie żyje 7.3 miliarda ludzi i zarejestrowanych jest 7 miliardów abonamentów telefonii komórkowej. Wynika jasno, że odliczając niemowlaki, staruszków, czy ludzi żyjących w buszu, wypada ponad jedna komórka na głowę. Jaka to plątanina fal elektromagnetycznych. Już 46 % dzieci w wieku od 8 do 12 roku życia używa telefonu komórkowego. Jak podał Ronald B.Herberman, b.Dyrektor Cancer Institut Uniwersytetu w Pittsburgu w zeznaniach przed Kongresem, „stopa absorpcji EMF jest zdecydowanie wyższa w mózgu dziecięcym, aniżeli u dorosłych”. Dziecko 5-letnie wchłania ponad dwa razy więcej, aniżeli dorosły. Okazuje się, że biorąc pod uwagę ludzi w wieku 18 do 29 lat, aż 90 % spośród nich sypia z komórką pod poduszką, naświetlając sobie głowę.

Sztuczne fale elektromagnetyczne rzeczywiście w dużej mierze okazały się mieć negatywny wpływ na organizmy żywe. Wpływają one na organizmy żywe takie jak:

- ssaki (Adang i inni, 2006; Benlaidi & Kharroussi, 2011.),

- ptaki (Everaert & BAUWENS, 2007), - płazy (Balmori, 2006),

- pszczoły (Kimmel i wsp, 2007, Sharma i Kumar, 2010. ; Favre, 2011),

- mrówki (Cammaerts et al, 2012, 2013). - muszki owocowe (Panagopoulos et al, 2004; Panagopoulos, 2012), a nawet

- pierwotniaki (Cammaerts i inni, 2011).

W rzeczywistości promieniowanie elektromagnetyczne działa przede wszystkim i zasadniczo na błonę komórkową, a więc wpływa na wszystkie żywe organizmy (Cammaerts et al., 2011). A przecież już w 2011 roku WHO uznała, że promieniowanie telefonii komórkowej jako potencjalnie rakotwórcze i zaliczyła je do grupy 2B. Telefonia komórkowa jest czynnikiem nie tylko wiązanym z rakiem mózgu - glejakami, ale także z bólami głowy, zawrotami głowy, szumem w uszach, zaburzeniami snu, pogorszeniem wzroku - ślepotą. Długotrwale działanie pola elektromagnetycznego częstotliwości telefonii komórkowej powoduje wzrost przepuszczalności bariery krew - mózg. Ta zwiększona przepuszczalność z kolei powoduje swobodne wchodzenie toksyn i metali ciężkich do mózgu. Rtęć i aluminium, znane neurotoksyny podawane w szczepionkach, znacznie swobodniej mogą penetrować do mózgu.

Jedną z chorób związanych z komórką jest stwardnienie rozsiane, jak do tej pory choroba nieuleczalna. Rośliny nie chcą kiełkować jeszcze 200 metrów od wież komórkowych. Podobne obserwacje uczyniliśmy w sąsiedztwie naszych mieszkań w odległości około 70 metrów od linii przesyłowej 110 KV i stacji przekaźnikowej, wystawione rośliny doniczkowe po 2-3 miesiącach więdły. Promieniowanie elektromagnetyczne powoduje także tworzenie się wolnych rodników. Długotrwale narażenie na promieniowanie częstotliwości komórkowej, a w zależności od osobnika może to być już 10-15 minut, powoduje ekspresję aż 142 białek w mózgu. Może to powodować poważnym zakłócenia w produkcji serotoniny, dopaminy i noradrenaliny, ze wszystkimi negatywnymi skutkami, takimi jak zaburzenia pamięci, wzrost stresu itd.

O wycieku jonów wapnia pod wpływem pola elektromagnetycznego wiadomo już od ponad 30 lat. Jak podał JAMA, dzienne narażenie na ekspozycje 50-minutowe telefonii komórkowej, powoduje zaburzenia metabolizmu glukozy. Glukoza jest jedynym i niezastąpionym materiałem odżywczym dla komórek mózgu. Może także powodować cukrzycę typu 2. Badania prowadzone w Izraelu wykazały, że wzrost abonamentów telefonii komórkowej koreluje dodatnio z wzrostem zachorowań na raka tarczycy. Badania przeprowadzone u kobiet wykazały, że częste i długotrwałe używanie telefonu komórkowego powoduje wzrost depresji, a częstotliwość samobójstw wzrasta o 19 razy. Najlepiej do zagadnienia podeszła młodzież w Danii. Udowodniła w sposób bezdyskusyjny, że przebywanie w pobliżu urządzeń wi-fi jest szkodliwe. Umieszczono uprawy na przykład rzeżuchy w pobliżu urządzenia wi-fi. Po kilku dniach spowodowało to zahamowanie wzrostu roślin. Takie, lub podobne doświadczenie może przeprowadzić każdy mądry nauczyciel w swojej klasie.

Co można robić, aby zapobiec tym negatywnym skutkom? Po pierwsze, używać łączności kablowej. Po drugie, na noc wyłączać wszelkie urządzenia elektryczne z kontaktów. Po trzecie, nie stosować żadnych urządzeń typu wi-fi w domu, szkole, zakładzie pracy. Omijać hotele i budynki emitujące promieniowanie elektromagnetyczne dookoła, jak parki internetowe. Mieszkać jak najdalej od anten telefonii komórkowej.

dr J. Jaśkowski

Pamiętaj: Zdrowie jest zawsze sprawą indywidualną.

Publiczne są domy zwane burdelami.

 

Gdańsk 20.01.2016 r.

kontakt:  jerzy.jaskowski@o2.plźródło  http://alexjones.pl/aj/aj-technologia-i-nauka/aj-inne/item/76941-jak-rodzice-niszcza-wlasne-dzieci-wi-fi#

...jest pusty

Wybierz walutę:
Akceptuję

Dla Twojej wygody, jeśli masz ukończone 18 lat, już teraz możesz kliknąć poniższy przycisk aby wyrazić zgody, o których mowa powyżej. Oczywiście możesz również zarządzać swoimi zgodami w zakładce Poltyka prywatności. Pamiętaj, że wyrażenie zgód jest dobrowolne.

Dbamy o Twoją prywatność, a Twoje zgody mogą być w każdym czasie odwołane, co nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed ich cofnięciem. 

Jakie dane przetwarzamy?

Korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na Twoim komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) dotyczących Twojej aktywności w Internecie, w celu prezentowania Ci dopasowanych reklam, oceny niektórych informacji o Tobie również w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, czyli profilowania (analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych klientów, nie wpływając jednak istotnie na ich decyzje – chyba, że wyrazisz na to odrębną zgodę), analiz rynkowych oraz statystycznych, oraz poprawy jakości prezentowanych Ci informacji. Technologią taką posługują się również nasi partnerzy, z którymi współpracujemy, którzy również mogą instalować takie pliki na Twoim urządzeniu podczas Twojego korzystania z naszych usług. Abyśmy wraz z naszymi partnerami mogli korzystać z tej technologii w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, prosimy wyraź na to zgodę.

Kiedy można odwołać zgodę na korzystanie z cookies?

Zgoda może w każdym momencie zostać odwołana - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem.

Co jeśli zrezygnujesz z cookies?

Rezygnacja z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań nie oznacza, że nie będziesz otrzymywać żadnych reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron – w takiej sytuacji w dalszym ciągu będziesz otrzymywał taką samą ilość reklam, ale niemających związku z Twoją aktywnością na naszej stronie.

Jak będzie działać serwis bez zgody na używanie cookies?

W przypadku braku Twojej zgody wciąż jednak mogą na Twoim urządzeniu zapisywać się pliki wyłącznie niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony (związane np. z ustawieniami preferowanego języka, wypełniania formularzy zakupy etc.). Możesz zmodyfikować te ustawienia w ramach przeglądarki internetowej ale niektóre części naszej strony nie będą wtedy działać prawidłowo.

Czy cookies to dane osobowe i kto może nimi administrować?

W zakresie, w jakim uzyskane za pośrednictwem powyższej technologii informacje mogą zostać uznane za Twoje dane osobowe, co do zasady ich administratorem jest eobuwie.pl S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, chyba że wyrażasz również dodatkową zgodę na ich przetwarzanie przez naszych partnerów – w takim wypadku również oni mogą stać się administratorem Twoich danych osobowych.

Istnieje kilka podstaw przetwarzania tak uzyskanych danych osobowych. Z jednej strony podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda na korzystanie z technologii wykorzystującej głównie pliki cookies oraz nasz uzasadniony interes, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych na www.eobuwie.pl oraz działania marketingowe (a także uzasadniony interes naszych partnerów jako strony trzeciej, który stanowi ich marketing, przy czym w takim wypadku nie mają oni dostępu do Twoich danych).

Z drugiej strony, w zakresie w jakim również nasi partnerzy mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgoda.

Co zyskujesz dzięki przetwarzaniu danych?

Co do zasady im częściej będziesz korzystał z naszych usług i nabywał nasze produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będziemy mogli dla Ciebie przygotować. W takim wypadku podstawą takiego działania jest dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda.

Kiedy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych?

Możesz ją w dowolnym momencie cofnąć - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem.Twoje dane będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Tobą a administratorem (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora).

Jak długo możemy przetwarzać dane?

Uzyskane dane będziemy przetwarzać, w zależności od kwestii technicznych, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia przez Ciebie tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików) lub odwołania dobrowolnie wyrażonej zgody, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego